De hoofddoelstelling van Texelgezinnen is het welzijn en welbevinden van de Texelse jeugd verbeteren. Samen maken we het verschil. Waar een klein eiland groot in kan zijn.


Het Waddeneiland biedt een fijne plek om te wonen en op te groeien. Onderzoek bevestigt echter de noodzaak tot verbetering van het welzijn van de jeugd. Anno april 2020 zijn wij als ouders begonnen met het opzetten van een vrijwilligerspoule voor Texelse gezinnen. Sinds juli 2021 zijn de krachten gebundeld met Young 4 Ever en andere partners en sinds juli 2022 vallen onze activiteiten onder stichting Texelgezinnen.

Lokale dienstverlening

Gezinnen waar het even niet zo lekker gaat worden laagdrempelig ondersteund door ervaringsdeskundigen. Dit kan met een middagje oppassen, huiswerkbegeleiding of een nachtje logeren. De gezinnen houden zelf de regie.
Door tijdelijk naast ouders en jongeren te gaan staan kunnen we hun netwerk vergroten en ze weer bewust maken van hun eigen kracht.
Gezinnen die net op Texel zijn komen wonen, kunnen eveneens op onze hulp rekenen.

Texelgezinnen kent de sociale kaart van Texel. Waar nodig verwijzen we door naar hulpverlening. De kennis en ervaringen van soortgelijke initiatieven zoals Samen Oplopen, passen wij toe bij het koppelen van steun- en vraaggezinnen.

Er zijn momenteel 65 steungezinnen actief op het eiland. We hebben een appgroep waar we elkaar met raad en daad ondersteunen.
Ook komen we periodiek bij elkaar voor educatie en mentorschap. Zo zijn er al diverse themabijeenkomsten georganiseerd voor gelijkgestemde ouders. Vaak in samenwerking met deskundige professionals, zoals over pesten, eetstoornissen, systemisch werk en oplossingsgericht communiceren. Daarnaast zijn er bijeenkomsten voor ouder van kinderen met pittig gedrag en jonge ouders (0-4 jaar en 4-12 jaar) en volgen er nog avonden voor alleenstaande ouders, middelen gebruik en pubers. Tips van andere onderwerpen waar we kennis en ervaringen over uit kunnen wisselen zijn van harte welkom.

En wekelijks is er in het kledingdepot in Oudeschild een koffieochtend en een open inloop voor pleegouders. In het depot kunnen pleegouders en minimagezinnen via een klantmanager van het sociaal team, gratis alle benodigdheden voor babyuitzet, kinderkleding, speelgoed, wandelwagens en meer lenen.

Tevens kregen we het signaal dat er ook binnen het onderwijs en op andere plekken waar onze kinderen groeien en leren behoefte bleek te zijn aan kennis over hechting, trauma, en meer. In november 2021 is in de Jozefschool de workshop 'Leren signaleren en omgaan met trauma gerelateerd gedrag van kinderen' gehouden. De film hebben we op onze besloten Youtube-kanaal gezet. En 2 juni 2022 was het eerste Texelgezinnencafé voor professionals die werken met de jeugd. Het thema was sociale weerbaarheid. Er gebeurt zoveel moois op het eiland, wat het verdiend om gezien te worden. It takes a city to raise a child. 

Ook leerlingen met een lastige thuissituatie ondersteunen we met huiswerkbegeleiding of gewoon even wat leuks doen als daar behoefte aan is. De schoolmaatchappelijk werkers, het ondersteuningspunt op de OSG en de IB-ers van de basisscholen zijn goed geinformeerd over de mogelijkheden van Texelgezinnen en maken ouders daar bewust van.

Eenieder is ervaringsdeskundige op zijn eigen gebied. We geloven in de kracht van verbinden. Niemand hoeft het alleen te doen. Samen maken we het verschil!

Speerpunten en doelstelling

 • Onderzoek bevestigt de hoofddoelstelling van Texelgezinnen, namelijk het verbeteren van het welzijn en welbevinden van de Texelse jeugd.

 • Veel kwetsbare gezinnen die om allerlei redenen veel stress ervaren, blijken meerdere uitdagingen te hebben. Wij bieden tijdelijke hulp waar nodig.

 • In lijn met de visie van het sociaal domein 'Wij zijn Texel: Sociaal en Gezond, met en voor elkaar' richt Texelgezinnen zich op secundaire preventie door toegankelijk en behulpzaam te zijn voor mensen en gezinnen die (tijdelijk) verminderde veerkracht ervaren, teneinde primaire zorg zoveel mogelijk te voorkomen.

 • De ondersteuning van de vraaggezinnen wordt bij Texelgezinnen uitgevoerd door vrijwilligers uit zogenaamde steungezinnen. De vrijwilligers worden ondersteund door twee betaalde coördinatoren, Bianca Polderman en Cintha Stiekema, zodat de kwaliteit en continuïteit van de ondersteuning en van Texelgezinnen zelf wordt geborgd.

 • De coördinatoren van Texelgezinnen werken samen met alle instanties op Texel uit het sociale domein (in het bijzonder Stichting Texels Welzijn, Young 4 Ever en het sociaal team) en mag gebruik maken van de bewezen methoden van soortgelijke vrijwilligers organisaties zoals Samen Oplopen.

 • Om de kwaliteit te borgen en de betrokkenen te ondersteunen in hun ontwikkeling richt Texelgezinnen zich ook op deskundigheidsbevordering, gezondheidsvoorlichting en mentorschap.

© Alle rechten voorbehouden Texelgezinnen
Ontwerp Heleen Vink

 • Bezoekadres
  Gravenstraat 29
  1791 CJ Den Burg

 • Mobiel
  Cintha 06 30328467
  Bianca 06 87516581